Voor wie

Vaktherapie Beeldend kan bij zeer uiteenlopende psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen ingezet worden zoals bij:
 
  • Een negatief zelfbeeld
  • Autisme en eetproblematiek, kinderen met eetproblematiek zoals angst voor (nieuw) voedsel, selectieve eters
  • Relatie ouder kind problematiek
  • Concentratieproblematiek
  • Moeite met samenwerken
  • Moeite met nee zeggen
  • Verdriet na overlijden van een geliefd persoon

Drie problematieken uitgelicht:

Negatief zelfbeeld.
Als een kind opgroeit, ontwikkelt hij steeds meer een mening over zichzelf en over wat het wel en niet goed kan. Deze mening over wat je zelf waard bent noem je zelfbeeld. Dat houdt in dat het kind leert om zijn eigen sterke en zwakke kanten realistisch in te schatten. 

Kinderen/volwassenen met een negatief zelfbeeld kunnen hun angst op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door zich vaak terug te trekken, of door juist luidruchtig of agressief te worden. Sommige kinderen/volwassenen storten zich op hun (school)werk uit angst ook maar één foutje te maken. Ook kan er sprake zijn van lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid. Maar ook gedachtes en uitspraken als ‘Ik kan het toch niet’, of het wegwuiven van complimenten zijn signalen.
 
Mensen met een negatief zelfbeeld hebben baat bij het uiten van hun angsten en onzekerheden en het verzamelen van positieve ervaringen betreffende hun kunnen.

Selectieve eters
Selectieve eters keuren voedsel af omdat het voor hen niet lekker ruikt of omdat het er voor hen vreemd uitziet/vreemd of naar aanvoelt. Nieuw voedsel wordt niet geprobeerd en vaak durven de kinderen het voedsel niet aan te raken of op hun bord te hebben. Meestal geeft deze eetproblematiek geen lichamelijke problemen maar wel emotionele en sociale, denk maar aan uit eten gaan, logeren, schoolreisjes en ook onbegrip binnen de familie en omgeving.
 
Zit het in de genen of hebben bepaalde ervaringen ermee te maken?.  De oorzaak kan een negatieve ervaring zijn zoals verslikken of een zware keelontsteking maar het kan ook te maken met sensorische informatieverwerkingsproblematiek, sensorisch anders waarnemen. Aan te raden is om er open over te praten met vrienden, familieleden en school. Als een kind ondersteuning krijgt van zijn omgeving en er geen druk ontstaat, dan is hij of zij sneller geneigd om nieuw eten te proberen.

Is de oorzaak sensorisch van oorsprong dan bestaat de therapie uit o.a. inzicht geven in de problematiek en het verminderen/wegnemen van de bezorgdheid bij de ouders/verzorgers.  Door sensorisch te spelen met bijvoorbeeld (beeldend) materiaal zoals klei, vingerverf, voedsel en zand ontstaat gewenning aan geur en structuur waardoor de volgende stap van proeven makkelijker genomen kan worden.

Autisme en eetproblematiek

Bij kinderen met autisme en een eetproblematiek heb je niet alleen te maken met sensorisch anders waarnemen maar ook met problemen rondom de contextverlening, de betekenis die er aan iets of een situatie gegeven wordt en daarnaast vaak rigide (eet)gedrag. 

De therapie/begeleiding bestaat uit inzicht geven in de problematiek. Tijdens gesprekken, wat ook telefonisch kan mocht u te ver weg wonen, maken we de problematiek en de situatie overzichtelijk van waaruit we een plan van aanpak samenstellen. We kijken waar de knelpunten liggen betreffende de context van de situatie en kijken we waar de voorkeuren en vooral mogelijkheden liggen van uw kind binnen zijn of haar sensorische pakket om zo te kijken hoe en waarmee de voedingsmiddelen uitgebreid kunnen worden. 

De werkwijze betreffende autisme en eetproblematiek wijkt af van de overige therapie die ik aanbied. Voor de werkwijze betreffende autisme en eetproblematiek verwijs ik u naar het tabblad "Op locatie"

 
Relatie ouder en kind.

Meestal is er een sterke band tussen ouder en kind. Een ouder voelt zijn kind goed aan, weet  wat het kind nodig heeft en het kind vertrouwt zijn ouders en houdt onvoorwaardelijk van hen. In ideale omstandigheden ontstaat de band tussen ouder en kind spontaan en noch de ouder noch het kind moeten enige moeite hiervoor doen, de band is er gewoon.
 
Helaas loopt het soms anders. Door omstandigheden zoals ziekte, scheiding of omdat het gewoon even niet zo lekker loopt, kan het gebeuren dat de bestaande band beschadigd raakt. De ouder verliest het diepe contact met zijn kind en voelt niet meer aan wat het kind nodig heeft wat leidt tot frustratie bij ouder en kind. Hierdoor kan bij het kind dwars/uitdagend of afwijzend gedrag ontstaan wat de relatie tussen ouder en kind negatief beïnvloed.
Ik bied de mogelijkheid om samen met uw kind aan de slag te gaan. Door het werken met o.a. beeldend materiaal en technieken gaat u samen op zoek naar herstel van deze band. Door samen leuke, specifieke activiteiten te ondernemen wordt de band versterkt. Hierbij is het belangrijk het kind niet te dwingen en dat u uzelf ook niet forceert. Neem de tijd om elkaar (opnieuw) te leren kennen.
 
We starten bij wat uw kind leuk vindt, waar uw kind in geïnteresseerd is. Het is een ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij het gaat om de ervaring van het positief samen werken. Het doel is om een veranderingsproces en/of een uitingsproces op gang te brengen om de band tussen u en uw kind opnieuw tot stand te brengen.